Träningsboende

Träningsboende för ungdomar med social problematik och Neuropsykiatriska funktionsolikheter ålder 16-20 år.

Arbetsmetod

För att behandlingen skall gå framåt och förändringarna skall bli synliga för alla, arbetar vi i team som består av behandlingspersonal och teamledare kring varje ungdom. Ungdomen träffar sin kontaktperson varje vecka för kontaktmannasamtal. Under de första sex till åtta veckorna jobbar vi med att kartlägga vilka behov och resurser ungdomen har. Kartläggningen kommer beskrivas i en sammanfattande funktionsbeskrivning utifrån BBIS:s modell.

Träningsboende

Här bor du i en egen lägenhet inne i centrala Hörby. Samtliga lägenheter är kopplade till en personallägenhet, där de har tillgång till gemensamt utrymme för gemensamma aktiviteter. Målgruppen är flickor och pojkar i åldrarna 16-20 år med social problematik och neuropsykiatriska funktionsolikheter. Vi har möjlighet att nivåanpassa och skräddasy insatserna utifrån ungdomens behov. Vi har lång erfarenhet att arbeta med ungdomar inom träningsboende, där vi har hög personaltäthet.

Tillsammans med ungdomen vill vi stärka dennes förmåga att på sikt klara av ett så självständigt lägenhetsboende som möjligt. Vi har även möjlighet att ta emot ungdomar som av någon anledning inte klarar av att bo tillsammans med andra ungdomar.


Exempel på stödinsatser:

Stöd i daglig planering samt genomförande i olika aktiviteter

Daglig verksamhet

Familjebehandling

Handledning för skolpersonal

Väckning samt stöd i morgonrutiner

Stöd i att skapa och befästa kvällsrutiner

Tillgång till personaljour dygnet runt alla dagar i veckan

Planering samt direktstöd vid inköp

Stöd vid tillagning av måltider

Stöd i medicinhantering

Kontakt och stöd gällande skolgång och daglig sysselsättning

Stöd i att skapa samt upprätthålla en aktiv fritid

Daglig social träning och kontakt

Utbildning kring hushållsekonomi

Anpassat skydd utifrån eventuella riskbeteenden

Dagligt stöd i att träna sin förmåga att sköta ett boende i egen lägenhet

Samtalsstöd

Möjlighet till neuropsykiatiska utredningar finns till självkostnadspris.

Familjebehandling

på träningsboende

Alla våra verksamheter vilar på en systemisk grund, så för oss är det självklart att arbeta med hela familjen! Därför finns det alltid en möjlighet till familjeterapeut från KABiT´s Familjeteam knuten till varje team på våra HVB & träningsboende. Vi arbetar nära tillsammans för att möjliggöra familjebehandlingen för alla i familjen.