OM OSS

För oss är det självklart att arbeta med hela familjen!


På KABiT har vi stor samlad kompetens och många års erfarenhet av NPF - neuropsykiatriska funktionsolikheter och nätverksarbete. Vår kunskap och erfarenhet används för att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje familj, Detta skapar möjligheter till varaktig förändring. Familjen har kvar samma team runt sig oavsett insats.

Vi vilar på en systemisk grund, har ett lösningsfokuserat tänk, ett lågaffektivt bemötande och är proffs på NPF.

Vi är flexibla och anpassar insatserna efter ungdomarnas och familjernas behov. Alla ungdomar och familjer har samma team kring sig oavsett insats. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande vilar vi på en salutogen och systemisk grundsyn.