Nyhet

Under 2019 har KABiTs verksamheter haft kickoffer. I år kommer verksamheterna fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet. Vi tar hänsyn till SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi har även köpt in och kommer arbeta vidare utifrån Svensk standard SS 41000:2018 kvalitetssäkring av HVB. Att göra rätt, bli bättre och skapa god kvalitet för våra ungdomar och personal är viktigt för oss.

Enheterna Träningsboendet & Bron har 1 ledig plats vardera. Dessa två verksamheter har möjligheten att ta emot en ny placering omgående.

KABiT

För oss är de självklart att se människan!

KABiT är positiv till hundbesök i sina verksamheter

Ella,
Ella är en rottweiler tik på två år. Ella har ett stort hjärta och sprider ett lugn till sin omgivning när hon känner sig trygg i miljön. Ella älskar ett rejält "magkli" och ett knä att få sitta i. Hon är pigg och alert när det kommer till träning och när bollkastning erbjuds, då är livet som bäst! Livet är även som bäst när man emellanåt får vara en riktig soffpotatis också!
Foto taget den 3/4-19.
Leo,
Leo är en Berner Sennen och han är 3 år. Leo sprider glädje och är full med energi. Leo är väldigt kelig och tror han är en liten knähund. De gör och bidrar till att han kräver mycket uppmärksamhet och klappning.
Foto taget den 5/3-19.

Hej!

Varmt välkommen till KABiT!

KABiT erbjuder stöd och behandling för barn och ungdomar inom SOL och LVU inom åldrarna 14-21 år. Vi bedriver insatser inom HVB och Träningsboende i Hörby.


KABiT erbjuder även kvalificerad öppenvårdsinsats för ungdomar från 16 år. Insatsen riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Insatsen riktar sig framförallt till ungdomar som ska flytta till egen lägenhet eller är behov av ett annat utslussningsalternativ än de man har i dagsläget. Ungdomen är behov av visst personalstöd varje vecka. Insatsen anpassas helt efter det individuella behovet. Vår kvalificerade öppenvårdsinsats fokuserar på färdighetsträning och går under insats via socialtjänstlagen (SoL).


”Vår målsättning är att du ska trivas, känna glädje och få en välfungerande vardag som bor hos oss. Vi ser människan och därför bemöter vi våra ungdomar på ett medmänskligt och professionellt sätt. Genom att bygga goda relationer tror vi även att vi kan skapa och bygga nya livsmål tillsammans med dig"

Vad kan vi hjälpa just dig/ er med?

Är du intresserad att veta mer om KABiT är du välkommen och kontakta berörd kontaktperson i KONTAKTA OSS. Där hittar du ansvariga kontaktpersoner för ansvarig verksamhet. Kontaktpersonerna har en lång erfarenhet kring behandling och omsorgsstöd för barn och ungdomar. Kontaktpersonernas målsättning att kunna beskriva sin verksamhet och vilka insatsalternativ KABiT skulle kunna erbjuda.


Du kan även läsa mer om nöjda samarbetspartners under GODA REFERENSER.

Övrig kontakt

Mejl: info@kabit.se

Adress: Box 153, 242 22 Hörby

Växel 0415- 100 24

Jourtelefon 076-015 98 50

Placeringsservice dygnet runt 0415- 100 24

Fax 0415-10058