VI MENAR ALLVAR MED VÅRT FAMILJEARBETE

...OCH DET GÖR SKILLNAD!

På KABiT har vi stor samlad kompetens kring social problematik, neuropsykiatriska funktionsolikheter, familjebehandling och familjehemskonsultation. Vår kunskap och erfarenhet används för att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje familj i både öppen- och institutionsvård. Detta skapar möjligheter till varaktig förändring. Familjen har kvar samma team runt sig även om de byter insats.

Vi vilar på en systemisk grund, har ett lösningsfokuserat tänk, ett lågaffektivt bemötande och är proffs på NPF. Vi skräddarsyr lösningar som passar ungdomen och dennes familj.

För oss är det självklart att arbeta med hela familjen!

Kabit AB, Box 153, 242 22 Hörby

Växel: 0415- 100 24

Jour- telefon 076-015 98 50

Placeringsservice (dygnet runt): 0415-100 24

Fax: 041510058