FAMILJETEAMET

Kompetens och erfarenhet

Socialtjänst Skola Privatpersoner

KABiTs Familjeteam är ett kompetensteam inom området Neuropsykiatriska funktionsolikheter och familjebehandling. Vi har många års erfarenhet av att möta familjer i både institutionsvård och öppenvård. Vi jobbar nära våra HVB & träningsboenden men erbjuder också öppenvård i olika former, familjehemskonsultation, utbildning och handledning.

Alla familjebehandlare i Familjeteamet är steg 1-utbildade psykoterapeuter med inriktning familjeterapi.

Vi erbjuder:

Öppenvård

Familjebehandling/ Familjeterapi

Familjehemskonsultation

Utbildning

Handledning

Vi har stor kompetens och lång erfarenhet av familjebehandling och NPF.

Därför är vi vana att vara kreativa i vårt arbete.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar just er!

Verksamhetschef Familjeteamet:

Anna Fogelström

0760-15 98 54

anna.fogelstrom@kabit.se