Nyhet

Vår verktygslåda fortsätter att växa! Vi kan nu erbjuda insatser med hundbesök på våra boenden. Kabit har även ett tillgängligt massage och samtalsrum. Arbetet med HAP/CPU fortsätter och vi är stolta över att kunna erbjuda våra ungdomar och uppdragsgivare ytterligare insatser.

Vi erbjuder kvalificerad öppenvårdsinsats.

Enheterna Träningsboendet, Bron & Hoppet har numera 1 ledig plats vardera. Detta pga interna omplaceringar till vårt Träningsboende och lyckade/ planerade utskrivningar.

KABiT

För oss är de självklart att se människan!

Hej!

Varmt välkommen till KABiT!

KABiT erbjuder stöd och behandling för barn och ungdomar inom SOL och LVU inom åldrarna 14-21 år. Vi bedriver insatser inom HVB och Träningsboende i Hörby.


KABiT erbjuder även kvalificerad öppenvårdsinsats för ungdomar från 16 år. Insatsen riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Insatsen riktar sig framförallt till ungdomar som ska flytta till egen lägenhet eller är behov av ett annat utslussningsalternativ än de man har i dagsläget. Ungdomen är behov av visst personalstöd varje vecka. Insatsen anpassas helt efter det individuella behovet. Vår kvalificerade öppenvårdsinsats fokuserar på färdighetsträning och går under insats via socialtjänstlagen (SoL).


”Vår målsättning är att du ska trivas, känna glädje och få en välfungerande vardag som bor hos oss. Vi ser människan och därför bemöter vi våra ungdomar på ett medmänskligt och professionellt sätt. Genom att bygga goda relationer tror vi även att vi kan skapa och bygga nya livsmål tillsammans med dig"

Vad kan vi hjälpa just dig/ er med?

Är du intresserad att veta mer om KABiT är du välkommen och kontakta berörd kontaktperson i KONTAKTA OSS. Där hittar du ansvariga kontaktpersoner för ansvarig verksamhet. Kontaktpersonerna har en lång erfarenhet kring behandling och omsorgsstöd för barn och ungdomar. Kontaktpersonernas målsättning att kunna beskriva sin verksamhet och vilka insatsalternativ KABiT skulle kunna erbjuda.

Övrig kontakt

Mejl: info@kabit.se

Adress: Box 153, 242 22 Hörby

Växel 0415- 100 24

Jourtelefon 076-015 98 50

Placeringsservice dygnet runt 0415- 100 24

Fax 0415-10058